مقاله ی که در ذیل به تشریح آن میپردازیم چاپ ۱۲ مارس ۲۰۱۸ روزنامه finchannel  می باشد که به میزان  اختلاف حقوق زنان و مردان در اروپا میپردازد شاید این آمارها که چنین اختلافاتی بین دستمزد زنان و مردان در اتحادیه اروپا وجود دارد برایتان جالب باشد.

در سال ۲۰۱۶ در اتحادیه اروپا طی تحقیقاتی فاصله ایی بیش از ۱۶ درصدی بین دستمزد زنان و مردان وجود داشته است.به عبارت دیگر زنان به طور متوسط روزانه ۸۴ سنت برای هر ساعت و مردان یک یورو برای هر ساعت بدست می آوردند.اعضای اتحادیه ی اروپا رویکردهای مختلفی را در این سالها از خود به جای گذاشته اند. برای مثال اختلاف  ۵ درصدی دستمزد در رومانیا و ایتالیا تا بالاترین حد که استونیا اختلاف ۲۵ درصدی را ثبت کرده است.(جمهوری چک و آلمان هردو اختلاف  ۲۲ درصدی را دارند)

با توجه به جشن روز زن که هرساله ۸ مارس برگزار میشود، موسسه آماری اتحادیه اروپا مقاله ایی را منتشر کرد تحت عنوان اختلاف دستمزد بین زنان و مردان، که این خبر تنها گوشه ی کوچکی از پدیده ی بزرگی که در اتحادیه اروپا بود را نشان میداد.آمارهای این موسسه به شرح زیر است.

اختلاف دستمزد برای اعضای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ برای کشورهایی که زیر ۱۰ درصد اختلاف داشتند،شامل رومانیا(۵٫۲%)، ایتالیا(۵٫۳%)، لوکزامبورگ(۵٫۵%)، بلژیک(۶٫۱%)، هلند(۷٫۲%)، اسلوونیا(۷٫۸%) و کروواسی(۸٫۷%). (که این داده ها در سال ۲۰۱۴ گردآوری شده بوده است).

و برای اعضایی که  اختلاف دستمزد بین زنان و مردان بیشتر از ۲۰ درصد است شامل:استونیا(۲۵٫۳%)،جمهوری چک(۲۱٫۸%)،آلمان(۲۱٫۵%)،انگلستان(۲۱%) و اتریش(۲۱٫۱%) بوده است.

در مقایسه با سال ۲۰۱۱ این اختلاف دستمزدی کاهش چشمگیری بین اعضای اتحادیه داشته است.که بیشترین کاهش از  سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ توسط کشورهای زیر به ثبت رسیده است:رومانیا(۴٫۴%-)،مجارستان(۴%-)،اسپانیا و اتریش(۳٫۴%-)،بلژیک(۳٫۳%-)  و هلند(۳%-) را داشتند.

و برعکس اختلاف دستمزد بین زنان و مردان در فاصله ی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در بین ۱۰ عضو اتحادیه ی اروپا که بیشترین افزایش داشته است، میتوانیم به کشورهایی همچون:پرتغال(۴٫۶%+)،اسلونیا(۴٫۵%+) اشاره کنیم.

مجموعا طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در اتحادیه اروپا اختلاف دستمزد بین زنان و مردان ۰٫۶% کاهش یافته است یعنی از سال ۲۰۱۱ که اختلاف دستمزد برابر ۱۶٫۸% بوده است به ۱۶٫۲% در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

ترجمه:حمیدرضا پناهیان