عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

دسته: آباکوس

آباکوس

تحلیل تیر یک سر درگیر در اباکوس 

تحلیل تیر یک سر درگیر در اباکوس. تیری فولادی با مدول یانگ ۲۰۰ گیگاپاسکال، نسبت پواسون ۰٫۳ و سطح مقطع Tشکل را در نظر بگیرید که تحت بار عمودی قرار گرفته است. چنانچه تنش تسلیم سازه ۱۲۰۰ مگاپاسکال در نظر گرفته شود، کانتور تنش را در این تیر بدست آورید.

آباکوس

طراحی تیغه توربین بادی در آباکوس با استفاده از پایتون 

المان محدود (FE) یک ابزار ضروری برای تجزیه و تحلیل ساختاری است اما موارد دیگری وجود دارد که الویت است، یکی از آنها زمان توسعه مدل است. به خصوص برای هندسه های پیچیده مانند تیغه های توربین بادی در آباکوس، جایی که سطوح آیرودینامیک بر روی سطوح غیر فضایی است، گرفتن هندسه معتبر برای کار با آن هنوز یک چالش است.