بحث متغیرها را در قسمت سوم باز کردیم و میخوایم تکمیلش کنیم در این قسمت. خب بریم سراغ ادامه بحث آموزش گام به گام متلب 

کدهای پیچیده تر

برای اینکه یه یادآوری هم از قسمت قبل داشته باشیم کد زیر رو در متلب می زنیم

initial_velocity = 0;
acceleration = 9.8;
time = 20;
final_velocity = initial_velocity + acceleration * time

جوابی که متلب به ما میده به صورت زیر هستش

final_velocity = 196

فرمان فرمت

به طور پیش فرض ، نرمافزار متلب اعداد رو با چهار رقم اعشار نشون میده. این به قالب کوتاه معروف هستش.

اما اگر دقت بیشتری می خواهید ، باید از دستور فرمت استفاده کنید.

فرمان فرمت تا ۱۶ رقم را بعد از اعشار نشان می ده.

برای مثال:

format long
x = 7 + 10/3 + 5 ^ 1.2

که جواب زیر رو بر میگردونه

x = 17.2319816406394

یه مثال دیگه از این بحث می زنیم

Live Demo
format short
x = 7 + 10/3 + 5 ^ 1.2

که جواب زیر رو داریم

x = 17.232

حالا یه دستور دیگه رو داریم تا دو رقم اعشار رو بررسی می کنیم

format bank
daily_wage = 177.45;
weekly_wage = daily_wage * 6

حالا نتیجه ی زیر رو میبینیم

weekly_wage = 1064.70

گاهی ام دوست داریم اعداد رو به طور نمایی نشون بدیم

کافیه دستور زیر رو وارد کنیم

format short e
۴٫۶۷۸ * ۴٫۹

که جواب زیر رو می گیریم

ans = 2.2922e+01

دستور زیر رو هم داریم که ببینیم چطور نشون میده

format rat
۴٫۶۷۸ * ۴٫۹

که اینجوری جواب میده

ans = 34177/1491

۹)ایجاد بردار

بردار چیه؟ یک آرایه یک بعدی از اعداد هستش. بردار هاام انواع مختلفی داره مثل ردیفی و ستونی یا جفتش باهم.

حالا ببینیم چطوری این هارو ایجاد کنیم

برای مثال

r = [1 2 3 4 5]

که جواب زیر رو داریم

r =

  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵

یه مثال دیگه داریم

r = [7 8 9 10 11];
t = [2, 3, 4, 5, 6];
res = r + t

که جواب زیر رو میده

res =

     ۹     ۱۱     ۱۳     ۱۵     ۱۷

حالا بخوایم این بردار به طور ستونی باشه باید به شکل زیر عمل کنیم

c = [7; 8; 9; 10; 11]

که اینجوری نمایش میده

c =
    ۷    
    ۸    
    ۹    
   ۱۰    
   ۱۱

۱۰)ایجاد ماتریس

یک ماتریس یک آرایه دو بعدی از اعداد است.

اینکه دستور رو چطور وارد می کنیم توضیح نمیدم، ولی خودتون شکل زیر رو ببینید متوجه میشید

m = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]

دیدیم که اومدیم بردار های سطری و ستونی رو باهم ترکیب کردیم که جواب زیر رو میگیریم

m =
    ۱       ۲       ۳    
    ۴       ۵       ۶    
    ۷       ۸       ۹

خب این قسمت از آموزش متلب ، گام به گام، صفرتاصد! هم تموم شد. امیدوارم به کارتون بیاد.