بسیاری از ویژگی های جدید و جالب در این ماژول کامسول (COMSOL Multiphysics) از نسخه ۴٫۳ به بعد به این نرمافزار اضافه شد. این قسمت شبیه سازی یکی از بحث هایی می باشد که کامسول را محبوبتر کرد. دن اسمیت ، رهبر تیم توسعه در کامسول می گوید: “این گزینه جدید برای وضعیت دیوار به شما امکان می دهد تا از فیلتر استفاده کنید ، که قبلاً مدل سازی آنها بسیار دشوار بود.” یک عبارت ریاضی مانند یک عبارت منطقی شامل انرژی ذرات می تواند برای تعیین تعداد ذرات ثانویه بیان شود. برای مثال انتشار ذرات ثانویه از ویژگی هایی است که مورد علاقه کسانی که در صنعت الکترونیک فعالیت می کنند ، عمدتاً در حوزه RF و اجزای الکتریکی است.

آموزش کامسول
آموزش کامسول

یکی دیگر از خنک کننده های دیگر در ماژول ردیابی ذرات ، نیروی براون است که در کاربردهای جریان سیال مانند ریزگردها و کاربردهای زیست پزشکی استفاده می شود. به عنوان مثال ، به لطف ویژگی Brownian Force ، اکنون می توان دستگاه های آزمایشگاهی را روی تراشه (LOC) مدل سازی کرد ، که دستگاه های کوچک و بسیار ریز برای تراشه هستند و مقادیر فوق العاده کمی از مایعات را کنترل می کنند – در مقادیر کمتر از پیکولیتر ! شبیه سازی این موارد با ایم ماژول ممکن شد زیرا اکنون می توانید مدل انتشار ذرات بسیار کوچک معلق در یک مایع را مدل کنید ، و نه فقط مدل را حرکت دهید.

با احتساب احتمالات جدید ، کاربران قادر به مدل کردن دستگاه های جداسازی مانند “جداسازی ذرات از طریق غشاها” هستند. احتمال چسبندگی به عنوان شرایط مرزی در دسترس است ، و هنگام برقراری تماس با دیوار ، ذرات می توانند براساس احتمال یا بیان دلخواه روی دیوار بچسبند ، یخ بزنند یا از بین بروند.

در کلاس های آموزش کامسول در دیتک این بحث (ماژول ردیابیذره کامسول) یکی از سرفصل های مربوطه می باشد که آموزش داده می شود.