طرح مسئله برای حل در اباکوس

تیری فولادی با مدول یانگ ۲۰۰ گیگاپاسکال، نسبت پواسون ۰٫۳ و سطح مقطع Tشکل را در نظر بگیرید که تحت بار عمودی قرار گرفته است. چنانچه تنش تسلیم سازه ۱۲۰۰ مگاپاسکال در نظر گرفته شود، کانتور تنش را در این تیر بدست آورید.

ترسیم هندسی

با توجه به این که تیر را به صورت سه بعدی در نظر میگیریم، از ماژول   Part گزینه  ۳Dو Deformable را انتخاب کرده و مطابق اندازه های در شکل، به کشیدن آن میپردازیم.

اباکوس
 • با استفاده از گزینه  شکل مورد نظر را رسم میکنیم. سپس با استفاده از  به شکل رسم شده مقدار میدهیم.
اباکوس
 • پس از تایید کردن وارد پنجره رو به رو شده، مقدار طول تیر را وارد می کنیم و سپس تایید میکنیم.
اباکوس

 

انتخاب خواص مواد

 • در ادامه، جهت وارد کردن خواص مکانیکی و تعریف سطح مقطع مورد نظر به ماژول Property میرویم.
 • در اینجا قصد داریم الاستیک و خواص پلاستیک ماده را تعریف کنیم. برای این کار ابتدا به روی کلیک میکنیم. سپس به قسمت میرویم و مطابق جدول زیر داده ها را وارد میکنیم.

 • برای وارد کردن خواص پلاستیک هم کافی است به قسمت برویم و مطابق جدول زیر داده ها را وارد کنیم.

 • سپس بر روی دکمه ی  کلیک کرده و مانند تصاویر زیر عمل میکنیم.

 

اباکوس
 • سپس در مرحله بعد بر روی دکمه ی کلیک کرده و مانند تصویر کل جسم را انتخاب میکنیم سپس دکمه تاکید را فشار می دهیم. در اخر به نشانه ی تایید باید جسم ما سبز شود.

 مونتاژ تیر و تعیین گام زمانی حل در آباکوس

 • سپس، در محیط Assembly نسبت به مونتاژ قطعه اقدام میکنیم. برای این کار بر روی دکمه ی کلیک میکنیم و مانند شکل زیر عمل میکنیم.
اباکوس

ماژول  Step

 • برای ایجاد مراحل تحلیل وارد ماژول Step شوید. بر روی دکمه کلیک کرده تا پنجره رو به رو باز شود. از آنجایی که بارگذاری مورد نظر استاتیکی است، گزینه  Static را در بخش پایین انتخاب می‌کنیم و در ادامه، Nlgeom را به On تغییر می‌دهیم تا نرم‌افزار اجازه تغییر شکل‌های بزرگ را بدهد.
اباکوس

اعمال شرایط مرزی، بارگذاری

 • برای تعیین شرایط مرزی را کیلک کرده و مراحل زیر را انجام میدهیم.

سطح مقطع تیر را انتخاب میکنیم.

 • برای اعمال فشارکافی است بر روی دکمه کلیک کنیم و مانند شکل زیر عمل کنیم.

 

اباکوس

مشبندی

 • ابتدا بر روی دکمه ی کلیک میکنیم و مانند تصویر زیر عمل میکنیم و در اخر تایید را میزنیم.
اباکوس
 • سپس بر روی دکمه ی کلیک میکنیم و اندازه مش را ۰٫۲۵ قرار میدهیم.
اباکوس
 • و در اخر بر روی دکمه ی کلیک میکنیم و دکمه yes را میزنیم تا شکل زیر حاصل شود.
اباکوس

آغاز تحلیل عملیات

 • ابتدا به ماژل job رفته و روی گزینه کلیک میکنیم و روی continue کلیک میکنیم تا پنجره زیر ظاهر شود، سپس تایید را میزنیم.
اباکوس

تحلیل عملیات

 • در ادامه بر روی دکمه ی کلیک میکنیم و submit را فشار میدهیم و بعد از آن monitor و بعد از آن result را میزنیم.
تحلیل تیر در آباکوس