ZBrush 2022.0.3 یک به‌روزرسانی رایگان برای همه کاربران ثبت‌شده ZBrush (هم مجوزهای دائمی و هم اشتراک‌ها) است.

این به روز رسانی بسیاری از مشکلات کشف شده پس از انتشار ZBrush 2022 را برطرف می کند.

اصلاح شده: نمادهای Gizmo اکنون 50٪ بزرگتر شده است.
اصلاح شده: قدرت هموارسازی که پس از کشیدن alt هنگام تمیز کردن منحنی‌های توپولوژی انجام می‌شود، اکنون به نوار لغزنده Stroke/CurveFunctions/Curve Smoothness بستگی دارد.
اصلاح شده: ZCameras اکنون حداکثر 256 دوربین را ذخیره می کند.
اصلاح شده: کنترل های TransPose falloff را برای Gizmo و Action Lines جدا کنید.
اصلاح شده: نتایج BevelPro بهبود یافته با گزینه های کنترل اضافی.
اصلاح شده: گزینه Smoothness در گزینه های Bevel Pro Advance اضافه شد
اصلاح شده: BevelPro اکنون از پخ کردن پشتیبانی می کند
اصلاح شده: BevelPro: Beveling از قطعات بولین داخلی برای پر کردن سوراخ ها پشتیبانی می کند.
اصلاح شده: Bevel Pro: عملوندهای Bevel/Chamfer دارای جداسازی چند گروهی هستند.
اصلاح شده: BevelPro: تثبیت لبه تهاجمی تر است.
اصلاح شده: BevelPro: وقتی Auto Apply فعال است، لبه‌ها نیز در نتیجه ثابت می‌شوند.
اصلاح شده: BevelPro: مش های برگردان قابل احترام هستند.
اصلاح شده: BevelPro: پولیش توسط گروه ها به ماسک کردن احترام می گذارد.
اصلاح شده: BevelPro: رندر مش بهبود یافته در BevelPro.
رفع شد: مشکل مربوط به کلید میانبر XMD.
ثابت: گزینه لایه های MultiMapExporter.
رفع شد: مشکل ZBrush به Photoshop 3D Layers.
ثابت: برس چاقو با گزینه Brush radius که هندسه عجیب و غریب ایجاد می کند
ثابت شد: KnifeCurve نتایج مورد انتظار را با برش های BRadius و زاویه تیز ایجاد نمی کند.
رفع شد: وقتی از ماوس فضایی برای بزرگنمایی بیش از حد استفاده می شود، خراب می شود.
رفع شد: خرابی مربوط به BevelPro زمانی که ZBrush روی زبان‌های خاصی تنظیم شده است.
رفع شد: خطای DLL مانع از اجرای ZBrush در ویندوز 7 شد.
ZBrush 2022 اکنون در CAD Software Direct در دسترس است.