برای خیلی از کاربران نرمافزار سالیدورک پیش میآید که واحد اندازه گذاری محیط Part به صورت پیش فرض روی حالت متریک قرار ندارد و کاربر مجبور است تا هر بار که محیط Part را باز میکند، آن را تغییر دهد. در این صورت خیلی محتمل است که کاربر این تغییر واحد را فراموش کند و مدل را به صورت اینچی ایجاد کند و در پایان مجبور است که همه اندازه ها را تغییر دهد. برای تغییر واحد اندازه‏گذاری در محیط Part به طوری که این تغییر به صورت دائمی در نرم‏افزار ایجاد شود، باید به صورت زیر عمل کنیم.

  • ابتدا یک محیط Part را باز کرده و طبق شکل زیر، واحد آن را روی حالت مورد نظر قرار میدهیم.

سالیدورک

 

  • سپس روی Save as در نرمافزار سالیدورک کلیک کرده و فرمت فایل را روی حالت prtdot قرار میدهیم. محل ذخیره را نیز در آدرس زیر تنظیم میکنیم. فایل فعلی را میتوانیم با نام جدید و به عنوان یک تمپلیت جدید ذخیره کنیم.
    C:ProgramDataSOLIDWORKSSOLIDWORKS 2018templates

 

سالیدورک

مدرس: مهندس ایمان محمدی