سوال بزرگ این است که مهندسی چه چیزی را در سال ۲۰۴۷ خواهد دید؟ آیا این امر یکسان خواهد بود یا پیشرفت چشمگیری خواهد داشت که همه چیز مانند رایانه ۳۰ سال پیش تغییر می کند؟ در اینجا لیستی از پنج حرفه هیجان انگیز مهندسی برای آینده آورده ایم.