وسایل نقلیه بدون راننده دیگر جزو فیلم های علمی تخیلی نیستند. این تکنولوژی درحال پیشرفت است و چندین شرکت در حال حاضر از مرزهای آنچه که ما تصور میکنیم فراتر رفته اند. در حالی که هنوز وسایل نقلیه کاملا مستقل به واقعیت تبدیل نشده اند، در سال های اخیر پیشرفت های هیجان انگیز در عرصه رانندگی بدون راننده وجود داشته است. در اینجا نگاهی به ۵ شرکت تاثیرگذار بر آینده ماشین های خودران خواهیم داشت.