مهندسی حرفه ای است که دانش علمی و فن آوری را برای حل مسائل عملی متجلی می کند. در اکثر کشورها، کار به عنوان یک مهندس به معنای کار شایسته ای با پرداخت خوب است. در واقع، حقوق و دستمزد متوسط مهندسین در ایالات متحده ۸۶۱۰۱ دلار در سال است. این عدد در رشته های مختلف در حرفه مهندسی متفاوت است.