مرسی از همراهیتون در قسمت های قبلی آموزش متلب ، گام به گام، صفر تا صد که به طور رایگان برای سهولت یادگیری متلب تهیه شده است