مقاله ی که در ذیل به تشریح آن میپردازیم چاپ ۱۲ مارس ۲۰۱۸ روزنامه finchannel  می باشد که به میزان  اختلاف حقوق زنان و مردان در اروپا میپردازد شاید این آمارها که چنین اختلافاتی بین دستمزد زنان و مردان در اتحادیه اروپا وجود دارد برایتان جالب باشد.