با اینکه تکنولوژی پرینت سه بعدی در دهه های گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است، اما این تکنولوژی عمدتا در زمینه های سرگرمی و طراحی های ساده به کار گرفته می شود و اشیا چاپ شده اگر میخواستند جنسی جز پلاستیک داشته باشند این فرایند بسیار گران تمام می شد.