با این حال، مانند هر گونه تصمیم مهم در زندگی شخصی، تصمیم انتخاب دانشگاه یکی از حساس ترین انتخاب ها می باشد. دانش آموزان باید اطمینان حاصل کنند که می توانند هزینه هایی مانند هزینه تحصیل، اجاره، محل اقامت و خیلی بیشتر را پوشش دهند. در این مقاله، ما لیستی از ۱۰ شهر مقرون به صرفه برای دانشجویان مهندسی را تهیه کرده ایم.