برای اضافه کردن حالت real view graphic در سالیدورک کافیست تا فایل زیر را اجرا کنیم. مدرس: ایمان محمدی