آیا چیزی از عکس های متحرک شنیده اید؟ آیا شما علاقه مند به ایجاد آنها در متلب هستید؟ در این قسمت از آموزش متلب قرار است، تصویر متحرک بسازیم.