در قسمت ششم مبحثی رو تحت عنوان پرونده ها ی متلب در آموزش صفر تا صد متلب و گام به گام شروع کردیم که در این قسمت انواع داده ها در متلب رو بررسی می کنیم.