قبلا راجع به نرم افزار EDEM بحث شد و آن را به طور کامل معرفی کردیم. حال میخواهیم افزودنی EDEM برای ANSYS را معرفی کنیم. تجزیه و تحلیل بارهای سنگین را با استفاده از افزودنی EDEM برای ANSYS به راحتی انجام دهید.

EDEM برای ANSYS به طور خاص برای مهندسانی مورد استفاده قرار می گیرد که از طراحی (ANSYS Finite Element Analysis (FEA در طراحی تجهیزات سنگین نظیر بدن کامیون، حفاری، سطل زباله و بیل مکانیکی استفاده می کنند که در اینجا بارهای موادی مانند زغال سنگ، سنگ، سنگ و خاک در نظر گرفته شده است.

EDEM برای ANSYS مهندسان را با درکی دقیق از تاثیر مواد بر روی طرح های خود فراهم می کند، که منجر به شناخت بیشتر در عملکرد تجهیزات می شود. مهندسان با استفاده از EDEM برای ANSYS، با حذف محاسبات دستی و فرض برای تعیین بارگذاری تجهیزات، قادر به کاهش هزینه نمونه اولیه پردازش فیزیکی نیز می باشند.

EDEM برای ANSYS را می توان به راحتی در محیط ساده و یکپارچه ی ANSYS ® Workbench ™ مورد استفاده قرار داد.

این استفاده شامل دو بخش می شود:

یک سیستم تجزیه و تحلیل EDEM که در آن نیروهایی که بر روی تجهیزات از مواد جامد عمل می کنند می توانند با دیگر سیستم های تجزیه و تحلیل مانند سازه های استاتیک یا گذرا مرتبط شوند.
رابط EDEM برای ANSYS که در آن مهندسان می توانند شبیه سازی های فیزیکی خود را تنظیم و اجرا کنند.

چرا باید از رابط EDEM برای ANSYS استفاده کرد؟

آسان برای استفاده.
رابط مدرن و بصری یکپارچه شده و از طریق ANSYS Workbench راه اندازی شده است.

تمام تجزیه و تحلیل ها به طور مستقیم در ANSYS انجام می شود.

 

تخصص لازم نیست
بدون دانستن مدل سازی عناصر گسسته (DEM) و یا تخصص در شبیه سازی مواد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

دسترسی سریع به کتابخانه ی بزرگی از مواد
شامل یک کتابخانه از هزاران مدل مواد است که نشانگر سنگهای، خاک، سنگ، سنگ، و غیره برای بارهای مواد واقعی است.

 

 

نویسنده: پوریا صادق لو