مهندسان و دانشجویانی که تازه شروع به یادگیری نرم افزارهای طراحی می کنند همواره پی نقشه هایی برای طراحی میگردند که هم به یادگیری آن ها کمک کند هم برای طراحی به آن ها ایده دهد. ما در این جا یک مجموعه ای را اماده کرده ایم تا بتواند به شما برای شروع کار ایده دهد و مهارت شما را در طراحی با استفاده از نرم افزار های طراحی ارتقا بخشد.

البته این طرح ها برای نرم افزار طراحی ZW3D آماده شده است ولی می توان به راحتی این طرح ها را در نرم افزارهای طراحی دیگر ازجمله SolidWorks، CATIA استفاده کرد و به کمک این نرم افزار ها نیز می توان این طرح ها را رسم کرد.

نرم افزارهای طراحی
نرم افزارهای طراحی
نرم افزار های طراحی
نرم افزار های طراحی