در پیرو مقاله قسمت دوم، به معرفی و اموزش ماژول ها و زیرماژول های نرم افزار کامسول میپردازیم.

۱۱) ماژول ردگیری ذره: در بحث اموزش کامسول این ماژول ابزاری پرکاربرد است که توسط آن می‌توان مسیرهای حرکت ذرات را در حضور یک میدان خارجی ردیابی کرد.

رابط فیزیکی که در این جا در دسترس است برای مدل سازی مسیر حرکت الکترون ها و یون ها درون میدان الکترومغناطیسی به کار برده می‌شود. بنابراین مدل سازی ادواتی مانند لنزهای مگنتیک، تفنگ های الکترونی و اسپکترومترهای جرم فراهم می شود.

آموزش ماژول ردگیری ذره کامسول
آموزش ماژول ردگیری ذره کامسول

۱۲)ماژول پلاسما: ماژول پلاسما نیز مانند سایر ماژول های نام برده دارای چند رابط فیزیکی است که پایه و اساس آن را تشکیل می دهند. این رابط های فیزیکی بر مبنای جفت معادله های رانش – نفوذ برای چگالی الکترون انرژی متوسط الکترون، معادلات مکسول مربوط به گونه های غیر الکترونی و مدل الکترو استاتیک عمل می کنند تا بتوان پلاسما را محاسبه کرد.

از رابط های فیزیکی پر کاربرد این ماژول می توان موارد زیر را نام برد:

 • پلاسمای کوپل شده ی القایی
 • تخلیه بار
 • پلاسمای ماکروویو
 • پلاسمای کوپل شده به صورت خازنی
 • منابع نوری
 • نیروی رانشی فضا
 • تخلیه بار سد دی الکتریک
 • مولد های گازی واکنشی
آموزش ماژول پلاسما کامسول
آموزش ماژول پلاسما کامسول

۱۳) ماژول RF: این ماژول مسائلی که به صورت معمول در زمینه ی امواج الکترومغناطیس مطرح هستند، تحلیل می کند. از جمله مثال هایی که در COMSOL توسط این ماژول مدل سازی می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • موج برها
 • آنتن
 • خطوط انتقال
اموزش ماژول RF کامسول
اموزش ماژول RF کامسول

۱۴) ماژول مکانیک ساختاری: در بحث اموزش کامسول این ماژول، مسائل مربوط به زمینه ی مکانیک ساختاری و مکانیک جامدات را تحلیل می کند. به عنوان مثال می توان به اضافه شدن رابط های فیزیکی مخصوص برای مدل سازی پوسته و پرتوها اشاره کرد. رابط های فیزیک در دسترس در این ماژول عبارتند از:

 • مدل سازی پیزو الکتریک
 • المان های تراس و کابل
 • پوسته و صفحه

قابلیت های این ماژول شامل مطالعات پارامتریک، پاسخ فرکانسی، زمانی، فرکانس ویژه و استاتیک و همچنین اصطکاک می شود. رابطهای فیزیکی برای مواد ویسکوالاستیک و الاستیک خطی نیز در این ماژول تعریف شده اند. مواد میتوانند از جنس ایزوتروپ، آرتوتروپ یا ایزوتروپ کامل باشند و از دستگاه مختصات محلی برای مشخص کردن ویژگی های آنها میتوان استفاده کرد.

کوپل کردن آنالیز ساختاری به آنالیز حرارتی، یک نمونه از مفهوم چند فیزیکی میباشد که در این ماژول نیز تعبیه شده است. مواد پیزوالکتریک با استفاده از یکی از فرمهای تنش بار یا بار-تنش مورد ارزیابی و آنالیز قرار میگیرند. یکی از شبیه سازی های رایج و پرکاربرد مربوط به این ماژول، کوپل شدن مکانیک ساختاری به سایر قسمت هاست که از جمله آنها میتوان موارد زیر را نام برد:

 • جریان سیال
 • واکنش های شیمی؛
 • آکوستیک؛
 • میدانهای الکتریکی؛
 • میدانهای مغناطیسی؛
 • انتشار موج
آموزش ماژول مکانیک ساختاری کامسول
آموزش ماژول مکانیک ساختاری کامسول

 

۱۵) ماژول جریان زیرسطحی: زمین و سیاراتی که در اطراف آن قرار دارند، آزمایشگاه بسیار بزرگی را تشکیل میدهند که سرشار از آرایه های بی نهایتی از فیزیک پایه و اندرکنش انواع پدیده های مولتی فیزیک هستند. این پدیده های گوناگون فیزیکی به صورت جمعی یا به تنهایی، چگونگی دسترسی ما را به منابع مهم تغییر میدهند که این موجب میشود کیفیت محیط زیست و طبقات زیرزمینی آن را تحت تاثیر قرار دهد. ماژول جریان زیرسطحی، درواقع مطالعه کمی از پدیدههای زیست محیطی و ژئوفیزیک است.

این ماژول شامل آنالیزهای الکترومغناطیس و مکانیک ساختاری و انتقال حرارت (به عنوان مثال میتوان به رابط های فیزیکی اشاره کرد که توسط آنها میتوان به محاسبه خواص موثر ترمال اجزای یک سیستم پرداخت) و جریان سیال است. شاخه مربوط به جریان سیال امکانات زیادی را فراهم می آورد.

آموزش ماژول مکانیک ساختاری کامسول
آموزش ماژول مکانیک ساختاری کامسول

۱۶) ماژول خورندگی: در بحث اموزش کامسول این ماژول برای مدل سازی خورندگی و حفاظت خورندگی مناسب است. اساس کار این ماژول بر روی توزیع پتانسیل در سلول های گالوانیک است. قابلیت های این مدل سازی در واقع شامل خورندگی گالوانیک، حفاظت کاتدی و حفاظت آندی می شود. این ماژول شامل جریان سیال، انتقال حرارت، الکتروشیمی و رابط های خورندگی است. این رابط فیزیک در واقع پتانسیل را در الکترولیت و بر اساس آن در ساختار فلزی حفاظت شده توضیح می دهد. توزیع جریان و پتانسیل می تواند انتقال جرم و حرارت را در بر گیرد. قابلیتی که می تواند مورد توجه قرار گیرد، انتقال جرم در الکترولیت است که مدل سازی خورندگی را منجر می شود. برای مثال چگالی نمک، چگالی اکسیژن و pH را می توان اشاره کرد. در ساختار های فلزی، موازنه جریان توسط قانون اهم مربوط به چگالی جریان توضیح داده می شود. انتقال الکترون در سطح ما بین فلز  الکترولیت و همچنین انتقال حرارت توسط منابع حرارتی ناشی از تلفات در فرآیند الکتروشیمی نیز در اینجا به خوبی قابل توضیح است.

آموزش ماژول خورندگی کامسول
آموزش ماژول خورندگی کامسول

۱۷) ماژول مواد ساختاری غیر خطی: بسته ای است که در آن مکانیک ساختاری مورد بحث قرار گرفته و شامل مباحث مکانیک ساختاری در زمینه رفتار غیرخطی مواد است. این ماژول دارای مجموعه ای گسترده از مدل های مواد با ساختار غیر خطی می باشد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مواد هایپر استاتیک که از پیش تعریف شده
 • مدل هایی با حالت پلاستیکی با کرنش کوچک و بزرگ مورد استفاده در مدل های مختلف
 • مدل های خزشی و مواد ویسکوپلاستیک که از پیش تعریف شده