نسخه 3.5 که به عنوان Thea Render برای SketchUp، Thea Render برای Rhino و Thea Render برای Cinema 4D موجود است، دارای پیشرفت‌ها و ویژگی‌های جدید متعددی است.

UV Randomizer یک گزینه جدید در پانل مختصات است که به طور موثر تکرار را حذف می کند و ظاهر را برای همه مواردی که یک ماده را به اشتراک می گذارند تصادفی می کند.

مطالعه بیشتر: نگاهی سریع به اتوکد 2022


Bitmap Randomizer یک راه اضافی برای افزودن تنوع به صحنه ها ارائه می دهد. اکنون می توانید چند بیت مپ را به یک کانال اختصاص دهید که سپس به طور تصادفی برای همه نمونه هایی که مواد مشابه را به اشتراک می گذارند اعمال می شود.

همراه با UV Randomizer، این گزینه ها به طور چشمگیری تنوع در صحنه های شما را افزایش می دهند.


با افزودن درخشش های تصادفی، ایجاد سطوح براق حاوی تکه های آینه مانند که به نور واکنش نشان می دهند، آسان تر از همیشه است.


پشتیبانی یکپارچه برای مواد Substance 3D اضافه شده است. نیازی به تبدیل مواد سه بعدی مواد از قبل وجود ندارد. در عوض، اکنون می توان آنها را از داخل ویرایشگر مواد یکپارچه باز، تبدیل و بهینه سازی کرد.

Global Coordinates یک بهبود گردش کار است که تنظیم همه مختصات بافت را به طور همزمان آسان می کند. این امکان را به فرد می دهد تا با چند کلیک تمام مختصات را تغییر دهد و دردسر گذر از هر یک از بیت مپ ها را برای یک ماده معین از بین ببرد.

Thea for Rhino اکنون پشتیبانی بومی را برای ابزار پراکندگی Rhino Nature ارائه می دهد. این امکان استفاده از نمای پورت Rhino Nature از پراکسی ها را در حین رندر کردن اشیاء پراکنده در زمان واقعی فراهم می کند.