در این پست ما یک لیست از نرم افزارهای مهندسی مکانیک، از جمله CAD، تجزیه و تحلیل حرارتی، FEM ها و سایر خدمات یا ابزارهایی که می توان در مهندسی مکانیک استفاده گردد، به اشتراک می گذاریم.