اگر شما یک مهندس عمران هستید و قادر به حمل لپ تاپ خود در همه جای مختلف نیستید، اما هنوز به برنامه های محاسباتی و طراحی خود نیاز دارید این مقاله را دنبال کنید.