اگر تا کنون در مورد رشته های مهندسی و کارکرد هر کدام تحقیق کرده باشید، احتمالا این جمله که ” مهندسی صنایع اقیانوسی است به عمق یک متر” را شنیده اید که خود به گستردگی موضوعات مورد بررسی در این حوزه از مدیریت گرفته تا آمار و کنترل کیفیت و کنترل موجودی و … اشاره دارد.