نوشته‌ها

لیست نرم افزارهای مهندسی عمران

در پست قبل ما یک لیست از نرم افزارهای مهندسی مکانیک ، از جمله CAD، تجزیه و تحلیل حرارتی، FEM ها و سایر خدمات یا ابزارهایی که می توان در مهندسی مکانیک استفاده گردد را به اشتراک قرار دادیم. در این پست نیز لیستی از نرم افزارهای مهندسی عمران تهیه کرده ایم که امیدواریم برای مهندسان و دانشجویان این رشته مفید باشد. برخی از این نرم افزارها نسخه اصلی آن ها رایگان است و بعضی دیگر را میتوان خریداری کرد و مورد استفاده قرار داد. اگر نام نرم افزاری را می دانید که اسم آن در لیست نیامده کامنت بدهید تا اضافه شود.

Microsoft Excel AutoCAD
MATLAB SDR map
HDM-4 NovoFormula
Revit MEP Revit structure
Revit Architecture CSI Bridge
ETABS CONDRAW
Abaqus