در این مطلب قصد داریم چند سرگرمی مهندسی را برای شما معرفی کنیم تا در اوغات بیکاری هم لذت ببرید هم تجربه و اطلاعات کسب کنید.