نوشته‌ها

مدل کردن خوردگی و حفاظت با ماژول خوردگی COMSOL

این ماژول خوردگی COMSOL برای مدل سازی خورندگی و حفاظت خورندگی مناسب است. اساس کار این ماژول بر روی توزیع پتانسیل در سلول های گالوانیک است. قابلیت های این مدل سازی در واقع شامل خورندگی گالوانیک، حفاظت کاتدی و حفاظت آندی می شود. این ماژول شامل جریان سیال، انتقال حرارت، الکتروشیمی و رابط های خورندگی است. این رابط فیزیک در واقع پتانسیل را در الکترولیت و بر اساس آن در ساختار فلزی حفاظت شده توضیح می دهد. توزیع جریان و پتانسیل می تواند انتقال جرم و حرارت را در بر گیرد. قابلیتی که می تواند مورد توجه قرار گیرد، انتقال جرم در الکترولیت است که مدل سازی خورندگی را منجر می شود. برای مثال چگالی نمک، چگالی اکسیژن و pH را می توان اشاره کرد. در ساختار های فلزی، موازنه جریان توسط قانون اهم مربوط به چگالی جریان توضیح داده می شود. انتقال الکترون در سطح ما بین فلز  الکترولیت و همچنین انتقال حرارت توسط منابع حرارتی ناشی از تلفات در فرآیند الکتروشیمی نیز در اینجا به خوبی قابل توضیح است.

خوردگی الکتروشیمیایی در همه جا است

خوردگی در جهان به طور متوسط هزینه ای بالغ بر ۱ تریلیون دلار در هر سال را طلب می کند. بیشتر خوردگی ها به دلیل فرایندهای واکنش الکتروشیمیایی رخ می دهد که در زیر آب و در محیط های مرطوب قرار دارند. ماژول خوردگی نرم افزار COMSOL اجازه می دهد تا مهندسین و دانشمندان به بررسی این فرایندها، درک دقیق میزان خوردگی در طول عمر یک ساختار و انجام اقدامات پیشگیرانه برای مهار خوردگی الکتروشیمیایی، به منظور محافظت از ساختار آنها بپردازند. این ماژول می تواند برای شبیه سازی خوردگی در محدوده میکروسکوپی به منظور بررسی سازه های بنیادی و در مقیاس های بزرگتر برای تعیین نحوه محافظت از ساختار های گسترده یا طولانی مدت از خوردگی استفاده شود.

درک خوردگی خود یک راه حل است

ماژول خوردگی شامل ویژگی ها، رابط ها و مدل های نمونه ای است که یک رویکرد ساده برای شبیه سازی تمام فرآیندهای خوردگی الکتروشیمیایی، مانند گالوانیک، پیت، و خوردگی شکسته را فراهم می کند. حمل و نقل مواد خورنده از طریق مدل سازی پویا تغییرات در سطح خوردگی و الکترولیت در تماس با چنین سطحی است. ماژول خوردگی شامل رابطهای استاندارد برای مدل سازی پتانسیل خوردگی و توزیع فعلی فرآیندهای خوردگی است که در آن سینتیک واکنش الکتروشیمیایی توسط Tafel، Butler-Volmer یا دیگر معادلات تعریف شده توسط کاربر توصیف می شود. واکنش های الکتروشیمیایی به طور کامل با پتانسیل های الکتریکی در الکترولیت ها و سازه های فلزی، واکنش های شیمیایی همگن و پدیده هایی منحصر به فرآیند خوردگی مانند تغییر شکل یک سطح فلز به علت خوردگی کاملا حل می شود.

بهینه سازی سیستم های محافظت در برابر خوردگی

همچنین ماژول خوردگی به شما اجازه می دهد تا سیستم های حفاظت از خوردگی موثر را طراحی کنید. این شامل شبیه سازی حفاظت کاتدیک (ICCP)، آند های قربانی و حفاظت آندیک، می باشد.

ماژول خوردگی COMSOL

ماژول خوردگی COMSOL

با استفاده از ماژول خوردگی برای بررسی مکانیسم های حفاظتی خاص در محدوده میکروسکوپ، می توانید پارامترهایی را که می توانید برای شبیه سازی ساختار بزرگتر، به عنوان مثال رشد فیلم هیدروکسید بر روی سازه های محافظت شده را استخراج کنید. شما می توانید فایل های CAD حاوی طرح های خود را در COMSOL Multiphysics وارد کنید و سپس شرح فرایند حفاظت را تنظیم کنید. پس از شناسایی مناطق در ساختار خود که حساس به خوردگی هستند، می توانید محل قرار دادن آند های قربانی مشخص کنید.

کاربرد دیگری از این ماژول این است که می توانید جریان خوردگی سازه های زیرزمینی یا سازه های زیر آب را به طور کامل برآورد کند. سپس می توانید از ماژول برای بهینه سازی موقعیت الکترود های محافظتی برای جلوگیری از این مکانیزم خوردگی استفاده کنید.

مدل سازی اثرات گسترده ای از خوردگی الکتروشیمیایی

خوردگی بر ساختار در طول زمان می تواند بطور جدی فاجعه آمیز باشد. همانطور که خوردگی مواد را از یک ساختار حذف می کند، می تواند تمامیت ساختاری آن را به خطر بیندازد.

 

در برخی موارد ممکن است بخواهید تجزیه و تحلیل ساختاری را در ترکیب با تجزیه خوردگی انجام دهید تا ببینید که کدام بخش های ساختار تحت فشار و استرس های بالا هستند. خوردگی در این قطعات ممکن است ویرانگر باشد، بنابراین می خواهید اطمینان حاصل کنید که این قطعات محافظت می شوند. برای درک اثرات خوردگی و بهینه سازی طرح حفاظت از خوردگی، می توانید ماژول خوردگی با ماژول مکانیک سازه ترکیب کنید. این به لطف قدرت گسترده Comsol Multiphysics است، که به شما اجازه می دهد به طور مستقیم دو مدل ساخته شده در یک ماژول را با هر ماژول دیگری متصل کنید.

در موارد دیگر، ممکن است نیاز به جریان متلاطم و چند مرحله ای با حمل و نقل مواد شیمیایی داشته باشد. سپس می توانید از CFD ماژول در ترکیب با واسطه های جابجایی جرم در ماژول خوردگی برای بدست آوردن دقیق توصیف جابجایی مواد استفاده کنید.

مشخصات کلی ماژول خوردگی

 • تعریف دلخواه از واکنش های الکتروشیمیایی که در آن پارامترهای سینتیکی مانند غلظت و پتانسیل خوردگی می توانند وابسته به دما باشند.
 • با استفاده از رابط های داخلی برای توصیف معادلات باتلر-والمر و تافل
 • انتقال جرم از طریق انتشار، انتقال و مهاجرت یونی در الکترولیت های رقیق شده و متمرکز (معادلات Nernst-Planck)
 • انتقال مواد شیمیایی و جریان سیال در الکترولیت های متخلخل
 • پشتیبانی از تحقیق که شامل محدود کردن تراکم جریان در سینتیک الکترود می شود.
 • ویژگی های پشتیبانی از شبیه سازی ولتاژ سیکلی، پتانسیومتری و امپدانس AC برای بررسی سینتیک واکنش خوردگی
 • حمایت از اثرات توپولوژی سطوح خوردگی بر روی سینتیک الکتروشیمیایی و پتانسیل خوردگی

حوزه های کاربرد

 • حفاظت آنودیک
 • حفاظت کاتدیک
 • ظرفیت لایه دوگانه
 • حفاظت از خوردگی (CP)
 • خوردگی موضعی
 • خوردگی گالوانیک
 • تحت تاثیر قرار دادن حفاظت کاتدیک فعلی (ICCP)
 • کاهش آسیب
 • Passivation
 • خوردگی پیت
 • پتانسیل الکتریکی زیر آب (UEP)
 • زمینه های مغناطیسی وابسته به خوردگی (CRM)
 • تجزیه و تحلیل تداخل AC / DC (HVDC)
 • مقاومت در برابر خاک
 • طراحی تخت آنود
 • حفاظت سطح

نویسنده: پوریا صادق لو

 

شبیه سازی Stress Corrosion در کامسول

در این مقاله قصد داریم Stress Corrosion را با استفاده از نرم افزار کامسول و با استفاده از ماژول خوردگی آن بررسی کنیم.

مقدمه

خطوط لوله های فولادی انتقال نفت و گاز شرایط پیچیده ای از تنش / فشار را تحمل می کنند. علاوه بر تنش از طریق فشار داخلی، خطوط لوله به علت حرکت خاک اطراف تحت فشار قرار می گیرند. تاثیر این تغییر شکل الاستیک و پلاستیک در خوردگی خطوط لوله در این مثال نشان داده شده است.

انحلال آهن (واکنش آندی) و احیا هیدروژن (واکنش کاتدی) به عنوان واکنش های الکتروشیمیایی در نظر گرفته می شوند.

هندسه مدل

هندسه مدل از خط لوله فولادی و دامنه اطراف خاک تشکیل شده است. طول خط لوله ۲ متر و ضخامت دیواره ۱۹٫۱ میلی متر است. نقص خوردگی در قسمت بیرونی خط لوله، بیضی شکل، با طول ۲۰۰ میلیمتر و عمق ۱۱٫۴۶ میلیمتر است. هدایت الکترولیت حوزه خاک در S / m 0.096.

شکل1: هندسه مدل در COMSOL شامل یک خط لوله با نقص خوردگی و دامنه اطراف خاک است

شکل۱: هندسه مدل در کامسول شامل یک خط لوله با نقص خوردگی و دامنه اطراف خاک است

Elastoplastic Stress

شبیه سازی تنش elastoplastic با استفاده از مدل دارای انعطاف کرنش کوچک روی خط لوله انجام می شود. تابع سخت شدن، σyhard، به عنوان تعریف شده است:

εp تغییر شکل پلاستیک ، σe است تنش فون میزس، E مدول یانگ (۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) و σys استحکام فولاد آلیاژی (۸۰۶۰۰۰۰۰۰ Pa) است.

Electrochemical Reactions

واکنش های انحلال آهن (آندی) و احیا هیدروژن (کاتدی) دو واکنش الکتروشیمیایی هستند که در سطح ناقل خوردگی خطوط لوله رخ می دهد. بقیه سطوح خط لوله به صورت الکتروشیمیایی غیر فعال هستند.

برای بیان مدل واکنش انحلال آهن، یک چگالی جریان موضعی آندی تعریف شده است:

اعداد مورد نیاز برای جایگزاری در فرمول های بالا جهت محاسبه به شرح زیر است:

disp “0.001 [m]” Displacement

Eeq0a “-0.859 [V]” “Equilibrium potential for iron dissolution vs SCE in absence of stress”

Eeq0c -0.644[V] “Equilibrium potential for hydrogen evolution vs SCE in absence of stress”

i0a 2.353e-3[A/m^2] “Exchange current density for iron dissolution”

ba 118[mV] “Tafel slope for iron dissolution”

i0c 1.457e-2[A/m^2] “Exchange current density for hydrogen evolution”

bc -207[mV] “Tafel slope for hydrogen evolution”

deltaPm 806e6[Pa]/3 “Excess pressure to elastic deformation”

Vm “7.13e-6 [m^3/mol]” “Molar volume of steel”

zm 2 “Charge number”

T 298.15[K] Temperature

nu 0.45 “Orientation dependent factor”

alpha 1.67e11[1/cm^2] Coefficient

N0 1e8[1/cm^2] “Initial dislocation density”

deltaEeqae -(deltaPm*Vm/(zm*F_const)) “Change in equilibrium potential due elastic deformation”

sigmal “0.096 [S/m]” “Electrolyte conductivity”

حال می رویم سراغ رابطه ی تافل در واکنش کاتدی:

 

 

 

نتایج و بحث

شکل ۲ توزیع پتانسیل الکترولیت (V) در دامنه خاک و توزیع تنش فون میزس (MPa) در دامنه لوله را در نرم افزار کامسول نشان می دهد، همانطور که نشان داده شده است جابجایی مجاز ۴ میلیمتر در جهت x است. می توان دید که تنش های محلی در نزدیکی نقص خوردگی به طور قابل توجهی بالاتر از سایر خطوط لوله است. توزیع پتانسیل الکترولیتی غیرمستقیم در نزدیکی نقص خوردگی همچنین در شکل ۲ نشان داده شده است، همانطور که در ناحیه نیم دایره ای می بینید.

شکل 2: توزیع پتانسیل الکترولیت در حوزه خاک و توزیع تنش فون میزس در ناحیه خط لوله برای جابجایی مجاز 4 میلیمتر.

شکل ۲: توزیع پتانسیل الکترولیت در حوزه خاک و توزیع تنش فون میزس در ناحیه خط لوله برای جابجایی مجاز ۴ میلیمتر.

 

شکل ۳ توزیع تنش فون میزس در طول طول نقص خوردگی برای جابجایی های مجاز به ترتیب ۱٫۳۷۵ میلی متر، ۲٫۷۵ میلی متر، ۳٫۷۵ میلی متر و ۴ میلی متر را در کامسول نشان می دهد. تنش فون میزس با افزایش فشار کششی افزایش می یابد همانطور که در مرکز نقص خوردگی مشخص است. برای تنش کششی ۳٫۷۵ میلیمتر و ۴ میلی متر، مشاهده شده است که تنش موضعی، به ویژه در مرکز نقص خوردگی، بیش از مقاومت فولاد آلیاژی (۱۰۶ × ۸۰۶) است. این باعث تغییر شکل پلاستیک در مرکز نقص خوردگی می شود، در حالی که تغییر شکل در ناحیه باقی مانده از نقص خوردگی در محدوده الاستیک باقی می ماند. برای تنش کششی پایین تر از ۱٫۳۷۵ میلی متر و ۲٫۷۵ میلی متر، تمام نقص خوردگی مشاهده شده در محدوده تغییر شکل الاستیک دیده می شود.

شکل 3: توزیع تنش فون میزس در طول نقص خوردگی برای جابجایی های مجاز از 375 میلی متر، 75 میلی متر، 3.75 میلی متر و 4 میلی متر.

شکل ۳: توزیع تنش فون میزس در طول نقص خوردگی برای جابجایی های مجاز از ۳۷۵ میلی متر، ۷۵ میلی متر، ۳٫۷۵ میلی متر و ۴ میلی متر.

 

شکل ۴ توزیع پتانسیل خوردگی را در طول نقص خوردگی برای جابجایی های مجاز از ۳۷۵ میلی متر، ۷۵ میلی متر، ۳٫۷۵ میلی متر و ۴ میلی متر را نشان می دهد.

شکل 4: توزیع پتانسیل خوردگی در طول نقص خوردگی برای جابجایی های مجاز از 1.375 میلی متر، 2.75 میلی متر، 3.75 میلی متر و 4 میلی متر.

شکل ۴: توزیع پتانسیل خوردگی در طول نقص خوردگی برای جابجایی های مجاز از ۱٫۳۷۵ میلی متر، ۲٫۷۵ میلی متر، ۳٫۷۵ میلی متر و ۴ میلی متر.

 

شکل ۵ توزیع چگالی جریان آندی را در طول نقص خوردگی برای جابجایی های مجاز از ۳۷۵ میلی متر، ۷۵ میلی متر، ۳٫۷۵ میلی متر و ۴ میلی متر نشان می دهد. برای تنش کششی کمتر از ۱٫۳۷۵ میلی متر و ۲٫۷۵ میلی متر، تغییرات در چگالی جریان آندی در طول طول نقص خوردگی شبیه رفتار بالقوه خوردگی است. با این حال، برای تنشهای بالاتر از ۳٫۷۵ میلی متر و ۴ میلی متر، تغییرات در چگالی جریان آندی به طور قابل توجهی غیر یکنواخت است، به ویژه در مرکز نقص خوردگی. دیده می شود که چگالی جریان آندی به طور قابل توجهی در مرکز نقص خوردگی افزایش می یابد، در حالی که در هر دو طرف نقص خوردگی برای تنش های بالاتر کاهش می یابد.

 

شکل 5: توزیع تراکم جریان آندی در طول نقص خوردگی برای جابجایی های مجاز از 1.375 میلی متر، 2.75 میلی متر، 3.75 میلی متر و 4 میلی متر

شکل ۵: توزیع تراکم جریان آندی در طول نقص خوردگی برای جابجایی های مجاز از ۱٫۳۷۵ میلی متر، ۲٫۷۵ میلی متر، ۳٫۷۵ میلی متر و ۴ میلی متر

شکل ۶ توزیع چگالی جریان کاتدی در طول نقص خوردگی برای جابجایی های مجاز از ۳۷۵ میلی متر، ۲٫۷۵ میلی متر، ۳٫۷۵ میلی متر و ۴ میلی متر در کامسول نشان می دهد. می توان دید که چگالی جریان کاتدی منفی با افزایش فشار کششی افزایش می یابد و در مرکز نقص خوردگی منفی تر از سایر قسمت ها است.

شکل 6: توزیع تراکم جریان کاتدی در امتداد طول نقص خوردگی برای جابجایی های مجاز از 1.375 میلی متر، 2.75 میلی متر، 3.75 میلی متر و 4 میلی متر.

شکل ۶: توزیع تراکم جریان کاتدی در امتداد طول نقص خوردگی برای جابجایی های مجاز از ۱٫۳۷۵ میلی متر، ۲٫۷۵ میلی متر، ۳٫۷۵ میلی متر و ۴ میلی متر.